header
edge

Een onoverzichtelijk archief?


Documenten (dossiers) zijn veelal in papieren en/ of digitale vorm aanwezig. Naarmate de organisatie groeit, groeit uw archief veelal met u mee. Stelt u zichzelf daarom met enige regelmaat de volgende vragen:

waar heb ik het papieren en/ of
  digitale document opgeslagen?
heb ik het archief op een
  toegankelijke wijze geordend?
• heb ik de recentste versie van het
  document (dossier)?
• hoe los ik mijn ruimtegebrek op?
• houd ik me aan de bewaar- én
  vernietigingstermijnen
?

Wij kunnen samen met u uw archief-opschonen en (weer) toegankelijk maken!

De voordelen

een efficient opgebouwd archief
• toegankelijk o.b.v. authorisaties
• voldoet aan de wet- en 
   regelgeving
uniform gerangschikt
• geen onnodige doublures
• onderscheid in 
   dynamisch/statisch
• hogere productiviteit van 
  medewerkers
• onderscheid in 
   bewaren/vernietigen
ruimtewinst
• veilig en betrouwbaar

"met gebruik van 
TAB Color en ADM Software"

Heldere oplossing


Wij ondersteunen bedrijven bij het in kaart brengen van de knelpunten, adviseren over de mogelijke oplossing en begeleiden uw organisatie bij de uitvoering.

Wij dragen zorg voor het opschonen  van zowel papieren als digitale dossiers (op uw of op onze locatie).

Zo heeft u na het opschonen toegang tot de meest recent opgemaakte informatie, welke op een uniforme en efficiente en toegankelijke wijze is opgebouwd. Vanzelfsprekend houden we rekening met de uw bedrijfsbelang en de wet- en regelgeving (o.a archiefwet)!